Sfskog.no legges ned

11.02.2015:

Nettsiden vår legges ned. Vi takker spesielt nettsidene billige forbrukslån og lån uten sikkerhet guide


Nytt frÅ utmarksavdelinga

21.11.2014:

Finn Olav Myhren er frå 17.11 tilsett som utmarksleiar i 100% stilling.


Tankar for skogbruksÅret 2015 i Sogn og Fjordane

21.11.2014:

Vi står nå fremfor inngangen til et nytt år. Skogeigarlaget må legge planer for sitt arbeid i 2015. Året 2014 blir et år med historisk høg aktivitet i moderne tid.


Skogsdrift og tømmerprisar

19.10.2014:

Sogn og Fjordane Skogeigarlag er i siget og øker fortsatt aktivitet og tømmeromsetning. Midt i september har Skogeigarlaget omsatt 116 000 m3 tømmer. På samme tidspunkt i fjor var det omsatt 78 000 m3.


Skogbehandling før stormen

19.10.2014:

Med orkanen Dagmar i relativt friskt minne, oppmodar vi alle skogeigarar om å forsikre skogen sin, og også skjøtte skogen slik at den vert meir stormsterk.